Estoy Agradecida/ I am thankful/ Jestem Wdzięczny

A beautiful ocean on a beautiful day / Un hermoso océano en un hermoso día / Piękny ocean w piękny dzień

I am thankful for my mom. I am thankful for her because she always wants the best for me and always tries her best to make me happy. My mom had an accident a couple of years ago, breaking her back. She was in the hospital for a long time, and every day I would pray and wish I was with her every second.  She is very strong and I am so glad that I get to spend a lot of time with her and treasure moments.

Estoy agradecida por mi mamá. Estoy agradecida por mi mamá porque siempre quiere lo mejor para mí y siempre hace lo mejor para hacerme feliz. Mi madre tuvo un accidente hace un par de años, y se rompió la espalda. Ella estuvo en el hospital por mucho tiempo, y todos los días yo rezaba y deseaba estar con ella cada segundo.

Jestem wdzięczna mamie. Jestem jej wdzięczna, ponieważ zawsze chce dla mnie jak najlepiej i zawsze stara się, abym był szczęśliwy. Moja mama kilka lat temu miała wypadek, który złamał jej plecy. Była w szpitalu przez długi czas i każdego dnia modliłem się i żałuję, że nie jestem z nią w każdej sekundzie. Jest bardzo silna i cieszę się, że mogę spędzać z nią dużo czasu i cenić chwile.

Another person I am thankful for is my brother. He is going away to college in a couple of months and I am glad I have been able to spend time with him, especially at home because of quarantine. He is always there for me and helps me with my school work whenever I am struggling. 

Otra persona por la que estoy agradecido es mi hermano. Se va a la universidad en un par de meses y me contento de haber pasado tiempo con él, especialmente en casa debido a la cuarentena. Él siempre me apoya y me ayuda con mi trabajo de la escuela siempre que necesito ayuda.

Inną osobą, za którą jestem wdzięczny, jest mój brat. Za kilka miesięcy wyjeżdża do college’u i cieszę się, że mogłem spędzić z nim czas, zwłaszcza w domu z powodu kwarantanny. Jest zawsze przy mnie i pomaga mi w pracy w szkole, gdy mam trudności.

Finally, I also want to give thanks to my dog. Whenever I am having a hard time with school during the day, I always go to him. Because he is getting older I am trying to spend a lot of time with him. Coming back home from school on Thursdays and Fridays I am welcomed by him. He makes me very happy and puts a smile on my face.

Finalmente, quiero darle las gracias a mi perro. Siempre que lo estoy pasando mal con la escuela o en general, siempre voy a él. Como se hace un poco más viejo, trato de pasar mucho tiempo con él y juego con él. Viniendo a casa de la escuela los jueves y viernes me dan la bienvenida por él. Me hace feliz y me pone una sonrisa sobre mi cara.

Na koniec chcę również podziękować mojemu psu. Zawsze, gdy w ciągu dnia mam trudności ze szkołą, zawsze do niego chodzę. Ponieważ się starzeje, staram się spędzać z nim dużo czasu. Wracając do domu ze szkoły w czwartki i piątki wita mnie on. Bardzo mnie uszczęśliwia i wywołuje uśmiech na mojej twarzy.

Un comentario sobre “Estoy Agradecida/ I am thankful/ Jestem Wdzięczny

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s